Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe

Koło Naukowe Nauk Biomedycznych UJ to nowe koło, które powstało w 2022 roku w ramach scalenia się trzech kół naukowych funkcjonujących na naszym wydziale do tej pory:

  • Koła Naukowego Antropologów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Koła Naukowego Biologii Komórki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Koła Naukowego Genetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Głównym założeniem fuzji powyższych kół naukowych było coraz bardziej popularne i uznawane we współczesnym świecie naukowym podejście całościowe, nie izolujące badanego obszaru na działanie jednego, konkretnego trybu badawczego. Celem Koła jest reprezentowanie szerokiego wachlarzu specjalizacji oraz podejść badawczych, tak aby za każdym razem przybliżać studentom pełny obraz starań podejmowanych w celu pogłębienia wiedzy o człowieku.

Zadaniem Koła Naukowego Nauk Biomedycznych UJ jest umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników na forum członków Koła, jak również uczestniczenie w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz studenckich sympozjach naukowych, które będą cyklicznie organizowane. Koło będzie również wydawać swoje własne czasopismo naukowe na łamach, którego członkowie będą mogli publikować swoje pierwsze artykuły. Koło Naukowe Nauk Biomedycznych UJ idealnie wpisuje się w tematykę badawczą Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, pod którego patronatem rozpoczęło swoją działalność. W ramach funkcjonowania Koła działają trzy sekcje naukowe: Biologii Komórki, Antropologii i Biologii Sądowej oraz Genetyki.

Opiekunem Koła Naukowego Nauk Biomedycznych UJ jest Profesor dr hab. Wojciech Branicki.

Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje już od 1873 r. Na przestrzeni lat gościło wiele znamienitych postaci, których nazwiska są głośne w świecie nauk przyrodniczych.

Koło zrzesza studentów i absolwentów, których pasją jest  przyroda.  Ze względu na szeroki wachlarz zainteresowań przyrodniczych dzielimy się na 9 sekcji: botaniczną, chiropterologiczną, entomologiczną, fotograficzną, herpetologiczną,  mykologiczną, ornitologiczną, popularyzacji nauki oraz teriologiczną.  Badania naukowe, warsztaty i szkolenia organizowane przez Koło umożliwiają poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu zawodowym, a wszystko to w miłej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni. Dzięki intergacji osób z różnych kierunków i roczników możliwe jest, korzystanie z doświadczenia i pomocy starszych członków Koła, a także budowanie bazy kontaktów.

Obecnie do największych inicjatyw KPStUJ zaliczają się m.in.: prowadzona już 3. sezon Inwentaryzacja Herpetofauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, trwajacy już kilka lat Obóz Obrączkarski Rakutowskie, a także organizowana już sześciokrotnie ogólnopolska  Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Koło wydaje również własne czasopismo popularnonaukowe „Wychuchol".

Opiekunem Koła Przyrodników Studentów UJ jest prof. dr hab. Mariusz Cichoń (e-mail: mariusz.cichon@uj.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy do zasilenia naszych szeregów!  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/kpstuj/

Strona internetowa: https://www.uj.edu.pl/web/kpstuj/kolo

Koło rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Wykrystalizowało się spośród grona organizatorów I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS i innych studentów powiązanych z zakładami Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. NEURONUS zrzesza studentów kierunków neurobiologia i biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szeroką grupę sympatyków Koła – studentów innych kierunków studiów, zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i poza nim.

Do podstawowych celów KNN należą:

  • budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
  • integracja środowiska studenckiego;
  • prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o neurobiologii;
  • promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami europejskich ośrodków akademickich.

Cele te Koło NEURONUS realizuje przede wszystkim poprzez organizację konferencji „Neuronus IBRO Neuroscience Forum” oraz licznych seminariów z neuronaukowcami. Członkowie koła zaangażowani są w przygotowanie Nocy Biologów, konkursu Brain Bee oraz Tygodnia Mózgu. Są również twórcami popularnonaukowego podcastu „NeuronuSound”.

Opiekunem Koła NEURONUS jest dr hab. Anna Błasiak (e-mail: anna.blasiak@uj.edu.pl)

Strona internetowa:  https://neuronus.iz.uj.edu.pl/