Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe

Koło Antropologów działa od 1971 r. przy Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 (II p.). Zrzesza studentów z różnych kierunków i wydziałów Uniwersytetu, ma więc charakter interdyscyplinarny. Działalność i aktywność członków Koła łączy w sobie pierwiastki nauk przyrodniczych i humanistycznych. Warsztaty naukowe, aktywna współpraca z Muzeum Antropologicznym, placówkami archeologicznymi, współautorstwo w publikacjach naukowych, organizowanie wypraw naukowych, sympozjów i studenckich konferencji naukowych to tylko wybrane aspekty działalności, dla których warto zaangażować się w prace Koła.

Opiekunem Koła Antropologów UJ jest dr Iwona Wronka (e-mail: iwona.wronka@uj.edu.pl)

Koło Naukowe Biologii Komórki jest organizacją studencką zrzeszającą studentów zainteresowanych biologią molekularną. W ramach koła działają następujące sekcje:

 • Sekcja Biologii i Obrazowania Komórki
 • Sekcja Cytologii Roślin

Od roku akademickiego  2015/2016 planowane jest otwarcie dwóch sekcji:

 • Sekcja Biologii Medycznej
 • Sekcja Mikrobiologii

Działalność Koła skupia się na seminariach studenckich, seminariach z biologii medycznej, warsztatach laboratoryjnych i komputerowych. Członkowie Koła biorą też udział w licznych konferencjach studenckich i naukowych. Sami zorganizowali Sympozjum Obrazowania Komórki 2014 oraz International Student Conference of Cell Biology 2015.

Opiekun Koła: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Zapraszamy na fb koła: www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Biologii-Komórki/1500313680232311

Mail: cell@uj.edu.pl

Strona Konferencji: www.cell.confer.uj.edu.pl

Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje już od 1873 r. Na przestrzeni lat gościło wiele znamienitych postaci, których nazwiska są głośne w świecie nauk przyrodniczych.

Koło zrzesza studentów i absolwentów, których pasją jest  przyroda.  Ze względu na szeroki wachlarz zainteresowań przyrodniczych dzielimy się na 9 sekcji: botaniczną, chiropterologiczną, entomologiczną, fotograficzną, herpetologiczną,  mykologiczną, ornitologiczną, popularyzacji nauki oraz teriologiczną.  Badania naukowe, warsztaty i szkolenia organizowane przez Koło umożliwiają poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu zawodowym, a wszystko to w miłej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni. Dzięki intergacji osób z różnych kierunków i roczników możliwe jest, korzystanie z doświadczenia i pomocy starszych członków Koła, a także budowanie bazy kontaktów.

Obecnie do największych inicjatyw KPStUJ zaliczają się m.in.: prowadzona już 3. sezon Inwentaryzacja Herpetofauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, trwajacy już kilka lat Obóz Obrączkarski Rakutowskie, a także organizowana już sześciokrotnie ogólnopolska  Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Koło wydaje również własne czasopismo popularnonaukowe „Wychuchol".

Opiekunem Koła Przyrodników Studentów UJ jest prof. dr hab. Mariusz Cichoń (e-mail: mariusz.cichon@uj.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy do zasilenia naszych szeregów!  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/kpstuj/

Strona internetowa: https://www.uj.edu.pl/web/kpstuj/kolo

Koło rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Wykrystalizowało się spośród grona organizatorów I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS i innych studentów powiązanych z zakładami Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. NEURONUS zrzesza studentów kierunków neurobiologia i biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szeroką grupę sympatyków Koła – studentów innych kierunków studiów, zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i poza nim.

Do podstawowych celów KNN należą:

 • budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o neurobiologii;
 • promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami europejskich ośrodków akademickich.

Cele te Koło NEURONUS realizuje przede wszystkim poprzez organizację konferencji „Neuronus IBRO Neuroscience Forum” oraz licznych seminariów z neuronaukowcami. Członkowie koła zaangażowani są w przygotowanie Nocy Biologów, konkursu Brain Bee oraz Tygodnia Mózgu. Są również twórcami popularnonaukowego podcastu „NeuronuSound”.

Opiekunem Koła NEURONUS jest dr hab. Anna Błasiak (e-mail: anna.blasiak@uj.edu.pl)

Strona internetowa:  https://neuronus.iz.uj.edu.pl/

 

Koło Naukowe Genetyki zrzesza studentów, których zainteresowania wiążą się z genetyką oraz biologią komórki. Zostało założone w 2013 roku z inicjatywy studentów. Od tamtego czasu działa przy Instytucie Zoologii UJ, prężnie uczestnicząc w przedsięwzięciach Wydziałowych i nie tylko (Noc Biologów, Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki), organizując wolontariaty, seminaria dla członków, oraz wyjazdy naukowo – integracyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych naukami biologicznymi

Opiekun: dr hab. Paweł Grzmil (mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl)

Strony internetowe:

Koło reprezentuje interdyscyplinarny charakter, skupiając się wokół dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych – zostało ono powołane na początku roku 2017 z inicjatywy studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z myślą o każdym młodym naukowcu, niezależnie od kierunku i dziedziny jaką zamierza się zajmować.
Jest również zwieńczeniem pracy studentów chcących powołać do życia stowarzyszenie, które godnie reprezentowałoby przemiany jakie zachodzą w polskich uczelniach, stawiając na praktykę oraz zdobycie doświadczenia w konkurencyjny sposób.
Otwieramy się na współprace z innymi stowarzyszeniami, tak wewnątrz uczelni, jak i poza nią, uzuskując obopólne korzyści.


Koło wyznacza sobie 3 główne targety:

 • studenci pierwszego roku, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie na Uniwesytecie Jagiellońskim, a także wszyscy ci którzy nie posiadają jeszcze doświadczenia i nie są ukierunkowani względem swojej ścieżki naukowej
 • studenci lat wyższych którzy wykonują już praktyki zawodowe oraz stoją przed wyzwaniem przygotowania pracy licencjackiej bądź magistersiej, a także liczą na szansę poprowadzenia własnych badań i opublikowania swoich wyników
 • studenci wszystkich lat, chcący uzyskać coś więcej podczas lat swoich studiów, chcących zmaksymalizować swoje kompetencje, chcących zagłębić się w świat nauki, ale także tych, którzy chcą dać coś od siebie innym i zadbać o propagowanie wiedzy zgodnej z teorią naukową, gdzie tylko się da.

Tak więc - czekamy, prawdopodobnie właśnie na Ciebie, wspaniały studencie czytający ten opis. Znalazłeś odpowiednie miejsce dla siebie i swoich pasji. Witamy na pokładzie i jedziemy z tematem!

Opiekun: dr hab. Tomasz Pyrcz

Prezes: Mateusz Kotaś