Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Chojnackiej

Dnia 21 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Katarzyny Chojnackiej 

Tytuł pracy:
"Molekularne mechanizmy funkcjonowania połączeń międzykomórkowych w gonadzie męskiej szczura w warunkach ograniczonego dostępu androgenów:  badania in vivo i in vitro" 


Promotor:
  prof. dr hab. Barbara Bilińska (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Promotor pomocniczy:
  dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Recenzenci:

  prof. dr hab. Marek Koziorowski (Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Uniwersytet Rzeszowski)

  prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwresytet Medyczny w Poznaniu)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.