Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia Dziekana

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia Dziekana dotyczące dydaktyki

Zarządzenie nr 4/2018 Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25.10.2018 r.
w sprawie:  powołania kierownika studiów na kierunku neurobiologia.

Zarządzenie nr 3/2018 Prodziekana Wydziału Biologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie: zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Zarządzenie nr 1 /2018 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie: składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  w przewodzie doktorskim

Zarządzenie nr 2/2017 Prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie: likwidowania, zawieszania i tworzenia nowych kursów fakultatywnych

Zarządzenie nr 3/2017 Prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w sylabusach kursów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 3/2016  Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 13.09.2016 r.
w sprawie: zajęć w semestrze letnim od roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 01.09.2016 r. w sprawie: powołania Rady Programowej studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 15.04.2014 r. 
w sprawie: liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w instytucie nauk biologicznych (Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku, Instytucie Zoologii), pełniącego funkcje opiekuna naukowego pracy magisterskiej

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Zarządzenie nr 1/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku 
w sprawie: polityki jakości stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.