Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Nauk o Środowisku w projekcie Sonata Bis 8 "Dynamika ewolucyjna symbiontów piewików"

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Nauk o Środowisku w projekcie Sonata Bis 8

Dnia 12.10.2020 roku rozstrzygnięto ogłoszony konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis 8 „Dynamika ewolucyjna symbiontów piewików”, nr. rej. 2018/30/E/NZ8/00880. 

Do konkursu zgłosił się 1 kandydat spełniający warunki formalne.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej trzysobowa komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu na ww. stanowisko kandydatury: Junchena Denga

Lista rankingowa uwzględniająca zgłoszonych kandydatów:

1. Junchen Deng