Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony środowiska: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i popularyzacji nauki: dr hab. Rafał Piprek 

Pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia: 

  • Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń (Instytut Botaniki) 
  • Dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych) 
  • Mgr Małgorzata Biel (Instytutu Nauk o Środowisku)

Koordynatorzy programu ERASMUS+ 

  • prof. dr hab. Bartosz Płachno (Instytut Botaniki) 
  • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Instytut Nauk o Środowisku) 
  • dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych)