Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Academic degrees and titles

Web Content Display Web Content Display

Honorowy profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego (WB)

 1. Dorobek naukowy po uzyskaniu tytułu naukowego porównywalny do dorobku wymaganego do uzyskania tytułu naukowego profesora.
  Wnioskujący powinien przedstawić listę prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR po uzyskaniu tytułu naukowego, ze wskazaniem kwartyla, w którym znajduje się dane czasopismo z opublikowaną pracą (Q1, Q2, Q3, Q4). Prace opublikowane w czasopismach spoza listy JCR powinny być przedstawione na osobnej liście.
 2. Duże zaangażowanie w kształcenie kadr (powiększenie liczby wypromowanych doktorów); stworzenie własnej szkoły (np. utworzenie własnego zespołu, wskazanie wypromowanych doktorów, którzy kontynuują pracę naukową i badawczo-rozwojową).
 3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie.
 4. Skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych.
  Wnioskujący powinien przedstawić listę uzyskanych projektów badawczych i innych funduszy przyznanych na badania (np. zlecenia zewnętrzne) z podaniem źródła funduszu. 
 5. Znacząca działalność na rzecz środowiska naukowego i akademickiego (np. organizacja konferencji) oraz udział w gremiach naukowych (Rady naukowe, Komisje PAU, Komitety PAN i inne).

 1. Kandydat składa w dziekanacie Wydziału Biologii UJ następujące dokumenty:
  1. podanie o nadanie tytułu honorowego profesora zwyczajnego,
  2. dokument zawierający szczegółowy opis działalności badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, sporządzony zgodnie z Kryteriami uwzględnianymi przy nadawaniu tytułu honorowego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (WB).
 2. Oceny dorobku działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata dokonuje Wydziałowa Komisja Profesorska, której obrady w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w listopadzie, lutym, czerwcu i wrześniu.

Kandydaci składają dokumenty do 7 dnia miesiąca, w którym odbywają się posiedzenia ww. Komisji.

 1. Rada Wydziału Biologii UJ, na najbliższym następującym po obradach ww. Komisji posiedzeniu, wyraża opinię w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu honorowego profesora zwyczajnego.