Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekan
Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ

Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Joanna Kapusta

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska 

Prodziekan ds. ogólnych

Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kozik
Obsługa administracyjna: mgr Małgorzata Plucińska-Pająk