Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zarządzenia i uchwały

Web Content Display Web Content Display

Uchwała nr 2/2024 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16 stycznia 2024 r.
o zmianach w uchwale nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia nowych kursów, likwidacji kursów oraz zmian w liczbie punktów ECTS i w formie prowadzenia kursów fakultatywnych od roku akademickiego 2024/2025 na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Uchwała nr 1/2024 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16 stycznia 2024 r.
o zmianach w Uchwale nr 69/2019 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.05.2019 r. w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach studiów: Biologia, Neurobiologia, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management oraz Zarządzanie Zasobami Przyrody od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 2/2023 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 17.01.2023 r.
o zmianach w uchwale nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia nowych kursów, likwidacji kursów oraz zmian w liczbie punktów ECTS i w formie prowadzenia kursów fakultatywnych od roku akademickiego 2023/2024 na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Uchwała nr 1/2023 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 17.01.2023 r.
o zmianach w Uchwale nr 69/2019 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.05.2019 r. w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach studiów: Biologia, Neurobiologia, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management oraz Zarządzanie Zasobami Przyrody od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 2/2021 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16.02.2021 r.
o zmianach w Uchwale nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia nowych kursów, likwidacji kursów oraz zmian w liczbie punktów ECTS i w formie prowadzenia kursów fakultatywnych od roku akademickiego 2017/2018 na kierunkach prowadzonych na Wydziale BiNoZ UJ.

Uchwała nr 1/2021 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16.02.2021 r.
o zmianach w Uchwale nr 69/2019 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.05.2019 r. w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach studiów: Biologia, Neurobiologia, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management oraz Zarządzanie Zasobami Przyrody od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 3/2020 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 20 października 2020 r
w sprawie zasad przyznawania dyplomów za wyróżniający dorobek naukowy doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Biologii UJ nr 1/2018 z dnia 16.01.2018 r. 
w sprawie: działalności systemu jakości kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 15.12.2015 r. 
w sprawie: szczegółowych zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów i indywidualnego planu studiów.

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie: zasad realizacji terenowych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 10.02.2021 r.
w sprawie: zajęć w semestrze letnim od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 1 /2018 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie: składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  w przewodzie doktorskim

Zarządzenie nr 3/2014 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie powołania dr. inż. Mariusza Klimka jako zarządzającego stacjami terenowymi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenia nr 2/2014 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 1.10.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Profesorskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 15.04.2014 r. 
w sprawie: liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w instytucie nauk biologicznych (Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku, Instytucie Zoologii), pełniącego funkcje opiekuna naukowego pracy magisterskiej

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Zarządzenie nr 1/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku 
w sprawie: polityki jakości stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Web Content Display Web Content Display