Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia i uchwały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała nr 2/2024 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16 stycznia 2024 r.
o zmianach w uchwale nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia nowych kursów, likwidacji kursów oraz zmian w liczbie punktów ECTS i w formie prowadzenia kursów fakultatywnych od roku akademickiego 2024/2025 na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Uchwała nr 1/2024 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16 stycznia 2024 r.
o zmianach w Uchwale nr 69/2019 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.05.2019 r. w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach studiów: Biologia, Neurobiologia, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management oraz Zarządzanie Zasobami Przyrody od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 2/2023 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 17.01.2023 r.
o zmianach w uchwale nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia nowych kursów, likwidacji kursów oraz zmian w liczbie punktów ECTS i w formie prowadzenia kursów fakultatywnych od roku akademickiego 2023/2024 na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Uchwała nr 1/2023 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 17.01.2023 r.
o zmianach w Uchwale nr 69/2019 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.05.2019 r. w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach studiów: Biologia, Neurobiologia, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management oraz Zarządzanie Zasobami Przyrody od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 2/2021 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16.02.2021 r.
o zmianach w Uchwale nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia nowych kursów, likwidacji kursów oraz zmian w liczbie punktów ECTS i w formie prowadzenia kursów fakultatywnych od roku akademickiego 2017/2018 na kierunkach prowadzonych na Wydziale BiNoZ UJ.

Uchwała nr 1/2021 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 16.02.2021 r.
o zmianach w Uchwale nr 69/2019 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.05.2019 r. w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach studiów: Biologia, Neurobiologia, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management oraz Zarządzanie Zasobami Przyrody od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 3/2020 Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 20 października 2020 r
w sprawie zasad przyznawania dyplomów za wyróżniający dorobek naukowy doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Biologii UJ nr 1/2018 z dnia 16.01.2018 r. 
w sprawie: działalności systemu jakości kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 15.12.2015 r. 
w sprawie: szczegółowych zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów i indywidualnego planu studiów.

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie: zasad realizacji terenowych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 10.02.2021 r.
w sprawie: zajęć w semestrze letnim od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 1 /2018 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie: składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  w przewodzie doktorskim

Zarządzenie nr 3/2014 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie powołania dr. inż. Mariusza Klimka jako zarządzającego stacjami terenowymi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenia nr 2/2014 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 1.10.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Profesorskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 15.04.2014 r. 
w sprawie: liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w instytucie nauk biologicznych (Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku, Instytucie Zoologii), pełniącego funkcje opiekuna naukowego pracy magisterskiej

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Zarządzenie nr 1/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku 
w sprawie: polityki jakości stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 1/2021 Prodziekana Wydziału Biologii z dnia 10.02.2021 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w sylabusach kursów na Wydziale Biologii UJ

Zarządzenie nr 3/2018 Prodziekana Wydziału Biologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie: zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Zarządzenie nr 2/2017 Prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie: likwidowania, zawieszania i tworzenia nowych kursów fakultatywnych

Komunikat nr 2/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2023/2024

Komunikat nr 1/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2023/2024


Komunikat nr 2/2023 z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2023/2024

Komunikat nr 1/2023 z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2023/2024


Komunikat nr 7/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 6/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 5/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 4/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie: dostosowania organizacji pracy na Wydziale Biologii do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Komunikat nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komunikat nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. - nieaktualny
w sprawie: organizacji pracy i zasad mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wydziału.


Komunikat nr 8/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 7/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Dziekana nr 6/2021 z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie dodatkowych procedur i zasad mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wydziału.

Komunikat Dziekana nr 5/2021 z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz procedur i zasad mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wydziału.

Komunikat Dziekana nr 4/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie: funkcjonowania Wydziału Biologii UJ od 14 czerwca 2021 r

Komunikat Dziekana nr 3/2021 z dnia 26 maja 2021 r. - nieaktualny
w sprawie: przebiegu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Komunikat Dziekana nr 2/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału Biologii UJ od 12 kwietnia 2021 r.

Komuniakat nr 8/2020 
w sprawie: powołania kierownika studiów na kierunkach Zarządzanie zasobami przyrody, Ecology and Evolution oraz Environmental Protection and Management.

Komuniakat nr 7/2020 
w sprawie: powołania kierowników studiów na kierunkach Biologia i Neurobiologia.

Komunikat nr 1/2021 Prodziekana Wydziału Biologii z dnia 01.09.2021 r.
w sprawie: określenia zasad składania wniosków w sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych na Wydziale Biologii UJ