Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia i uchwały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia i Uchwały

Uchwały Rady Wydziału

Uchwała Rady Wydziału Biologii UJ nr 1/2018 z dnia 16.01.2018 r. 
w sprawie: działalności systemu jakości kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 15.12.2015 r. 
w sprawie: szczegółowych zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów i indywidualnego planu studiów.

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 1/2016 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 01.03.2016 r.
w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt w Instytucie Zoologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 4/2015 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 30.10.2015 r.
w sprawie: powołania osoby odpowiedzialnej za organizację szkoleń zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 628) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 3/2015 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 30.10.2015 r.
w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt w Instytucie Zoologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 30.10.2015 r.
w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 1/2015 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 30.10.2015 r.
w sprawie: powołania osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 3/2014 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie powołania dr. inż. Mariusza Klimka jako zarządzającego stacjami terenowymi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenia nr 2/2014 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 1.10.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Profesorskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia Dziekana dotyczące dydaktyki

Zarządzenie nr 4/2018 Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25.10.2018 r.
w sprawie:  powołania kierownika studiów na kierunku neurobiologia.

Zarządzenie nr 3/2018 Prodziekana Wydziału Biologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie: zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Zarządzenie nr 1 /2018 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie: składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  w przewodzie doktorskim

Zarządzenie nr 2/2017 Prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie: likwidowania, zawieszania i tworzenia nowych kursów fakultatywnych

Zarządzenie nr 3/2017 Prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w sylabusach kursów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Zarządzenie nr 3/2016  Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 13.09.2016 r.
w sprawie: zajęć w semestrze letnim od roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 01.09.2016 r. w sprawie: powołania Rady Programowej studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 15.04.2014 r. 
w sprawie: liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w instytucie nauk biologicznych (Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku, Instytucie Zoologii), pełniącego funkcje opiekuna naukowego pracy magisterskiej

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Zarządzenie nr 1/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku 
w sprawie: polityki jakości stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.