Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady programowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady Programowe

Biologia

 1. dr hab. Anna Pecio (Dziekan ds. dydaktycznych WB)
 2. dr hab. Małgorzata Duda (Kierownik kierunku biologia)
 3. prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
 4. prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 5. dr hab. Grzegorz Góralski (Dyrektor ds. dydaktycznych IB)
 6. dr hab. Janusz Fyda (Dyrektor ds. dydaktycznych INoŚ)
 7. dr hab. Anna Ptak (Dyrektor ds. dydaktycznych IZ)
 8. dr Anna Michalik (op. I roku)
 9. dr hab. Wacław Tworzydło (opiekun II roku)
 10. dr hab. Joanna Kapusta (opiekun III roku)
 11. dr hab. Halina Ślesak (opiekun SUM)
 12. dr hab. Piotr Mleczko
 13. dr Sylwia Chrobak (przedstawiciel pracodawców)
 14. Izabela Noworyta (przedstawiciel studentów)
 15. mgr Artur Górecki (przedstawiciel doktorantów)
 16. mgr Małgorzata Kus (sekretarz)

Ekologia i Ewolucja

dr hab Paulina Kramarz - Przewodniczący

mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

Członkowie:

 1. Prof. Dr hab. Wiesław Babik
 2. Prof. Dr hab. Paweł Koteja
 3. Prof. Dr hab. January Weiner
 4. Prof. Dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 5. Dr Izabela Wierzbowska
 6. Dr hab. Janusz Fyda

Neurobiologia

 1. dr Marek Binder - Instytut Psychologii UJ
 2. dr Anna Błasiak
 3. dr hab. Tomasz Błasiak
 4. prof. dr hab. Grzegorz Hess - kierownik studiów I i II stopnia
 5. prof. dr hab. Krzysztof Janeczko
 6. prof. dr hab. Marian Lewandowski
 7. dr hab. Anna Ptak - wicedyrektor IZ UJ ds. studenckich
 8. dr hab. Anna Pecio - prodziekan Wydziału Biologii ds. studenckich
 9.  prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 10. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
 11. prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN) - przedstawiciel pracodawców
 12. mgr Agata Szlaga - przedstawiciel doktorantów
 13. lic. Patryk Sambak - przedstawiciel studentów

Zarządzanie zasobami przyrody

Dr hab. Janusz Fyda - Przewodniczący

mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

Członkowie:

 1. Prof. Dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. Dr hab. Henryk Okarma
 3. Dr hab. Maria Niklińska
 4. Dr hab. Stanisław Knutelski
 5. Dr hab. Marcin Nobis
 6. Dr Joanna Cent
 7.  mgr Małgorzata Pławecka
 8. Wojciech Dawid