Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rady programowe

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Rady Programowe

Biologia

 1. dr hab. Wacław Tworzydło (Przewodniczący Rady, Kierownik Studiów na kierunku biologia)
 2. dr hab. Anna Pecio, prof. UJ (Prodziekan ds. studenckich WB)
 3. dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ (Z-ca Dyrektora IB ds. dydaktycznych)
 4. dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (Z-ca Dyrektora INoŚ ds. dydaktycznych)
 5. dr hab. Anna Ptak, prof. UJ (Z-ca Dyrektora IZiBB ds. dydaktycznych)
 6. dr Anna Michalik (opiekun I roku)
 7. dr hab. Agnieszka Nobis (opiekun II roku)
 8. dr Beata Klimek (opiekun III roku)
 9. dr hab. Halina Ślesak (opiekun studiów II stopnia)
 10. prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
 11. prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 12. dr hab. Piotr Mleczko
 13. dr Sylwia Chrobak (przedstawiciel pracodawców)
 14. Izabella Noworyta (przedstawiciel studentów)
 15. mgr Artur Górecki (przedstawiciel doktorantów)
 16. mgr Małgorzata Kus (sekretarz)

Ekologia i Ewolucja

 1. dr hab Paulina Kramarz, prof. UJ - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Wiesław Babik
 3. dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ
 4. dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 5. prof. dr hab. Paweł Koteja
 6. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 7. dr hab. Zofia Prokop
 8. dr hab. Izabela Wierzbowska
 9. mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

Neurobiologia

1. dr hab. Anna Błasiak – kierownik studiów I i II stopnia
2. dr hab. Marek Binder – Instytut Psychologii UJ
3. prof. dr hab. Marian H. Lewandowski
4. dr hab. Anna Ptak – Zastępca Dyrektora Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ ds. studenckich
5. dr hab. Anna Pecio – Prodziekan Wydziału Biologii UJ ds. studenckich
6. prof. dr hab. Elżbieta Pyza
7. prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
8. prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk) – przedstawiciel pracodawców
9. mgr Agata Szlaga – przedstawiciel doktorantów
10. lic. Patryk Sambak – przedstawiciel studentów

Członkowie z głosem doradczym:
11. prof. dr hab. Grzegorz Hess
12. Dagmara Turchan

Zarządzanie zasobami przyrody

Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ - Przewodniczący

mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

Członkowie:

 1. Prof. Dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. Dr hab. Henryk Okarma
 3. Prof. Dr hab. Maria Niklińska
 4. Dr hab. Stanisław Knutelski
 5. Dr hab. Marcin Nobis
 6. Dr Joanna Cent
 7. Mgr Małgorzata Pławecka

Biologia sądowa (studia podyplomowe)

1. dr hab. Iwona Wronka - kierownik studiów
2. dr hab. Leszek Wieczorek - Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
3. prof. dr hab. Zbigniew Polański
4. dr hab. Dariusz Zuba - Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie