Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady programowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady Programowe

 1. dr hab. Wacław Tworzydło, prof. UJ (Przewodniczący Rady, Kierownik Studiów na kierunku biologia) 
 2. dr hab. Joanna Kapusta (Prodziekan ds. studenckich WB) 
 3. dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (Prodziekan ds. ogólnych WB) 
 4. dr hab. Halina Ślesak (Z-ca Dyrektora IB ds. dydaktycznych) 
 5. prof. dr hab. Joanna Rutkowska  (Z-ca Dyrektora INoŚ ds. dydaktycznych) 
 6. dr hab. Anna Ptak, prof. UJ (Z-ca Dyrektora IZiBB ds. dydaktycznych) 
 7. dr hab. Anna Michalik (opiekun I roku) 
 8. dr Klaudia Sychta (opiekun II roku) 
 9. dr hab. Beata Klimek (opiekun III roku) 
 10. dr hab. Piotr Mleczko, prof. UJ (opiekun studiów II stopnia) 
 11. prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz  
 12. prof. dr hab. Mariusz Cichoń 
 13. dr hab. Anna Pecio. prof. UJ 
 14. dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ 
 15. mgr Justyna Żółtek (przedstawiciel pracodawców) 
 16. Olga Kozioł (przedstawiciel studentów) 
 17. mgr Małgorzata Kus (sekretarz) 

 1. dr hab Paulina Kramarz, prof. UJ - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Wiesław Babik
 3. dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ
 4. dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 5. prof. dr hab. Paweł Koteja
 6. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 7. dr hab. Zofia Prokop
 8. dr hab. Izabela Wierzbowska
 9. mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

 1. dr hab. Anna Błasiak – kierownik studiów I i II stopnia
 2. dr hab. Marek Binder – Instytut Psychologii UJ
 3. prof. dr hab. Marian H. Lewandowski
 4. dr hab. Anna Ptak, prof. UJ
 5. dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 6. prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 7. prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
 8. dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ
 9. dr hab. Milena Damulewicz
 10. dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ
 11. dr Jolanta Górska-Andrzejak
 12. prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim - przedstawiciel pracodawców
 13. mgr Kinga Przybylska – przedstawiciel doktorantów
 14. Gabriela Czerniak – przedstawiciel studentów

Członkowie z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Grzegorz Hess
 2. Dagmara Turchan

 1. dr hab. Wojciech Fiałkowski* – kierownik studiów
 2. dr Piotr Zieliński
 3. dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 4.  dr hab. Izabela Wierzbowska
 5.  prof. dr hab. Joanna Rutkowska
 6. dr Joanna Tusznio
 7. dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ
 8. dr Michał Pałasz – WZiKS UJ
 9. dr Bożena Kotońska – przedstawiciel pracodawców,
 10. mgr Małgorzata Biel - sekretarz
 11. mgr Dominika Dragosz-Kluska
 12. mgr Karol Nowak – przedstawiciel doktorantów
 13. Jakko Chmura - przedstawiciel studentów

*dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ (od semestru letniego 2024)

1. dr hab. Iwona Wronka - kierownik studiów
2. dr hab. Leszek Wieczorek - Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
3. prof. dr hab. Zbigniew Polański
4. dr hab. Dariusz Zuba - Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie