Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady programowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady Programowe

Biologia

 1. dr hab. Anna Pecio (Dziekan ds. dydaktycznych WB)
 2. dr hab. Małgorzata Duda (Kierownik kierunku biologia)
 3. prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
 4. prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 5. dr hab. Grzegorz Góralski (Dyrektor ds. dydaktycznych IB)
 6. dr hab. Janusz Fyda (Dyrektor ds. dydaktycznych INoŚ)
 7. dr hab. Anna Ptak (Dyrektor ds. dydaktycznych IZ)
 8. dr Anna Michalik (op. I roku)
 9. dr hab. Wacław Tworzydło (opiekun II roku)
 10. dr hab. Joanna Kapusta (opiekun III roku)
 11. dr hab. Halina Ślesak (opiekun SUM)
 12. dr hab. Piotr Mleczko
 13. dr Sylwia Chrobak (przedstawiciel pracodawców)
 14. Izabela Noworyta (przedstawiciel studentów)
 15. mgr Artur Górecki (przedstawiciel doktorantów)
 16. mgr Małgorzata Kus (sekretarz)

Ekologia i Ewolucja

dr hab Paulina Kramarz - Przewodniczący

mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

Członkowie:

 1. Prof. Dr hab. Wiesław Babik
 2. Prof. Dr hab. Paweł Koteja
 3. Prof. Dr hab. January Weiner
 4. Prof. Dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 5. Dr Izabela Wierzbowska
 6. Dr hab. Janusz Fyda

Neurobiologia

1. dr hab. Anna Błasiak – kierownik studiów I i II stopnia
2. dr hab. Marek Binder – Instytut Psychologii UJ
3. prof. dr hab. Marian H. Lewandowski
4. dr hab. Anna Ptak – Zastępca Dyrektora Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ ds. studenckich
5. dr hab. Anna Pecio – Prodziekan Wydziału Biologii UJ ds. studenckich
6. prof. dr hab. Elżbieta Pyza
7. prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
8. prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk) – przedstawiciel pracodawców
9. mgr Agata Szlaga – przedstawiciel doktorantów
10. lic. Patryk Sambak – przedstawiciel studentów

Członkowie z głosem doradczym:
11. prof. dr hab. Grzegorz Hess
12. Dagmara Turchan

Zarządzanie zasobami przyrody

Dr hab. Janusz Fyda - Przewodniczący

mgr Małgorzata Biel - Sekretarz

Członkowie:

 1. Prof. Dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. Dr hab. Henryk Okarma
 3. Dr hab. Maria Niklińska
 4. Dr hab. Stanisław Knutelski
 5. Dr hab. Marcin Nobis
 6. Dr Joanna Cent
 7.  mgr Małgorzata Pławecka
 8. Wojciech Dawid

Biologia sądowa (studia podyplomowe)

1. dr hab. Iwona Wronka - kierownik studiów
2. dr hab. Leszek Wieczorek - Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
3. prof. dr hab. Zbigniew Polański
4. dr hab. Dariusz Zuba - Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie