Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury UJ

Kryteria awansu ze stanowiska ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO  ze stopniem naukowym DOKTORA HABILITOWANEGO na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego: 

  - co najmniej 10 publikacji opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (wg. ICI z podaniem IF czasopisma)

 2. Index Hirscha: H≥9 za całokształt dorobku publikacyjnego 
 3. Kształcenie kadry:

- ocena zajęć przez studentów, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 2 latach; 
- uzyskanie minimum 10 punktów za pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim lub opiekuna pracy magisterskiej: 

 • pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim – 3 pkt 
 • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – 1,5 pkt
 • pełnienie funkcji opiekuna pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt 
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat.
 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. kryteriów, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

   

Kryteria awansu ze stanowiska ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO  ze stopniem naukowym DOKTORA na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora:

- co najmniej 30 publikacji opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (wg. ICI z podaniem IF czasopisma)

 1. Index Hirscha: H≥9 za całokształt dorobku publikacyjnego. 
 2. Kształcenie kadry:  

- ocena zajęć przez studentów, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 2 latach; - uzyskanie minimum 10 punktów za pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim/opiekuna pracy magisterskiej: 

 • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – 1,5 pkt 
 • pełnienie funkcji opiekuna pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt 
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat.
 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. kryteriów, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Pliki do pobrania

 

Kryteria awansu ze stanowiska ADIUNKTA BADAWCZEGO ze stopniem naukowym DOKTORA HABILITOWANEGO na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego: 

- co najmniej 16 publikacji opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (wg. ICI z podaniem IF czasopisma) 

 1. Index Hirscha: H≥13 za całokształt dorobku publikacyjnego
 2. Kształcenie kadry:  

- ocena zajęć przez studentów, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 2 latach; 

- uzyskanie minimum 10 punktów za pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim lub opiekuna pracy magisterskiej: 

 • pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim – 3 pkt 
 • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – 1,5 pkt 
 • pełnienie funkcji opiekuna pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt 
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat. 
 1. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. kryteriów, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kryteria awansu ze stanowiska ADIUNKTA BADAWCZEGO ze stopniem naukowym DOKTORA na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora: 

- co najmniej 36 publikacji opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (wg. ICI z podaniem IF czasopisma) 

 1. Index Hirscha: H≥13 za całokształt dorobku publikacyjnego
 2. Kształcenie kadry:  

- ocena zajęć przez studentów, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 2 latach; 

- uzyskanie minimum 10 punktów za pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim/opiekuna pracy magisterskiej: 

 • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – 1,5 pkt 
 • pełnienie funkcji opiekuna pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt 
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat. 
 1. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. kryteriów, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania

Ankieta awansu ze stanowiska adiunkta badawczego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora UJ
Ankieta awansu ze stanowiska adiunkta badawczego ze stopniem naukowym doktora  na stanowisko profesora UJ

Kryteria dot. nadania tytułu honorowego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego:

1. znaczny dorobek naukowy po uzyskaniu tytułu naukowego;

2. bardzo duże zaangażowanie w kształcenie kadry (liczba doktorantów); stworzenie tzw. szkoły własnej;

3. wyróżniająca ocena zajęć dydaktycznych;

4. skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;

5. znacząca działalność organizacyjna (członek PAN, PAU, organizacja konferencji naukowych itp.);