Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury UJ

Kryteria awansu ze stanowiska adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:
  - co najmniej 10 publikacji opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (wg. ICI z podaniem IF czasopisma)
 2. Index Hirscha: H≥9 za całokształt dorobku publikacyjnego

 3. Kształcenie kadry:
  - ocena zajęć przez studentów, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 2 latach;
  - uzyskanie minimum 10 punktów za pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim lub promotora pracy magisterskiej:
 • pełnienie funkcji promotora w zakończonym lub otwartym przewodzie doktorskim – 3 pkt
 • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w zakończonym lub otwartym przewodzie doktorskim – 1,5 pkt
 • pełnienie funkcji promotora pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat.

 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. kryteriów, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
docx
Ankieta awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ