Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania: 

 • dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ 
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca) 

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów: 

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ  
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca) 

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród: 

 • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak  
 • dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ (zastępca) 

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju: 

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ  
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca)

Stała Rektorska Komisja ds. badań naukowych 

 • prof. dr hab. Magdalena Chadzińska 
 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna: 

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ 
 • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ (zastępca) 

Stała Rektorska Komisja Remontowa: 

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ 
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca) 

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej: 

 • prof. dr hab. Magdalena Chadzińska 
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (zastępca) 

Stała Rektorska Komisja Socjalna: 

 • mgr Paweł Dudzik 
 • mgr Teresa Błaszkiewicz (zastępca)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich 

 • dr hab. Sebastian Hofman  
 • dr hab. Robert Konieczny (zastępca) 

Wydziałowa Komisja Konkursowa:

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
 • prof. dr hab. Szymon Zubek
 • prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
 • dr hab. Izabela Wierzbowska
 • prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
 • prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ
 • prof. dr hab. Marcin Nobis

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
 • prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
 • dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 • dr hab. Izabela Wierzbowska
 • prof. dr hab. Szymon Zubek
 • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ

Zastępcy członków:

 • dr hab. Halina Ślesak 
 • dr hab. Anna Ptak, prof. UJ  
 • prof. dr hab. Wiesław Babik 

Wydziałowa Komisja Wyborcza 2024:

 • dr hab. Wojciech Fiałkowski - przewodniczący
 • dr hab. Alina Stachurska-Swakoń – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Sebastian Hofman, prof. UJ
 • dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
 • dr hab. Małgorzata Lenartowicz, prof. UJ - sekretarz
 • Lena Mikita (studentka Biologii)
 • Katarzyna Węgrzyn (studentka Biologii)

Wydziałowa Komisja Profesorska:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Pyza - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Ryszard Laskowski - z-ca przewodniczącej
 • Prof. dr hab. Wojciech Branicki
 • Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 • Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • Prof. dr hab. Grzegorz Hess
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja
 • Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

(powołana w dniu 21 grudnia 2021 r.)

 1. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ - przewodnicząca Komisji
 2. prof. dr hab. Magdalena Chadzińska  - koordynator działań
 3. dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 4. dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 5. dr hab. Izabela Wierzbowska
 6. prof. dr hab. Szymon Zubek
 7. dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
 8. prof. dr hab. Wiesław Babik
 9. dr hab. Anna Osyczka, prof. UJ
 10. dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ

Rada Archiwalna

 • prof. dr hab. Piotr Köhler

Rada Naukowa Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (STŚ)

 • dr hab. Anna Pecio, prof. UJ

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

 • dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

Zespół ds. Etyki Badań w Naukach o Życiu Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

 • dr hab. Ewa Pocheć, prof. UJ