Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komisje

Web Content Display Web Content Display

Komisje

Komisje senackie (KADENCJA 2016-2020)

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania:

 • dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca)

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:

 •  dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 •  prof. dr hab. Szczepan Biliński (zastępca)

Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich:

 •   prof. dr hab. Barbara Bilińska
 •   prof. dr hab. Wiesław Babik (zastępca)

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów:

 •  dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 •  prof. dr hab. Zuzannie Setkowicz-Janeczko (zastępca)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród:

 •  prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 •  prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz (zastępca)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju:

 • dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 • prof. dr hab. Zuzannie Setkowicz-Janeczko (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna:

 • Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Remontowa:

 •  Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 •  Dr Zbigniew Tabarowski (zastępca)

Rada Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi

 • Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

 • Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • Prof.dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
 • Dr hab. Maria Kościńska-Pająk (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • Mgr Paweł Dudzik
 • Mgr Teresa Błaszkiewicz (zastępca)

Komisje rektorskie

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ:

 • Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia
  Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 • Zespół ds. internacjonalizacji studiów
  Dr hab. Anna Błasiak
 • Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania
  Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 • Zespół ds. studiów III stopnia
  Prof. dr hab. Maria Słomczyńska

Rada Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi"

 • dr hab. Anna Pecio, prof. UJ

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych (Fundusz Królowej Jadwigi, Fundusz im. Stanisława Estreichera, Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego, Fundusz im. Bogdana Łysiaka)

 • dr hab. Joanna Kapusta

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna:

 • Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Remontowa:

 • Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
 • Dr Zbigniew Tabarowski (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • Mgr Paweł Dudzik
 • Mgr Teresa Błaszkiewicz (zastępca)

Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja Konkursowa:

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
 • prof. dr hab. Szymon Zubek
 • Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
 • Dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 • Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
 • prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ
 • Dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
 • Dr hab. Joanna Kapusta
 • Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Maria Niklińska
 • Prof. dr hab. Szymon Zubek
 • Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Polański - przewodniczący
 • dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
 • dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
 • dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ
 • mgr Grzegorz Sowa InoŚ
 • Martyna Partyka biologia
 • Alan Żmuda biologia

Inne

Rada Archiwalna

 • dr hab. Piotr Köhler

Rada Naukowa Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (STŚ)

 • Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ