Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania: 

 • dr hab. Joanna Kapusta 
 •  dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca) 

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów: 

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ  
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca) 

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród: 

 • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak  
 • dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ (zastępca) 

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju: 

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ  
 • dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca)

Stała Rektorska Komisja ds. badań naukowych 

 • Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska 
 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna: 

 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ 
 • Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ (zastępca) 

Stała Rektorska Komisja Remontowa: 

 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ 
 • Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (zastępca) 

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej: 

 • prof. dr hab. Magdalena Chadzińska 
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (zastępca) 

Stała Rektorska Komisja Socjalna: 

 • Mgr Paweł Dudzik 
 • Mgr Teresa Błaszkiewicz (zastępca)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich 

 • Dr hab. Sebastian Hofman  
 • Dr hab. Robert Konieczny (zastępca) 

Wydziałowa Komisja Konkursowa:

 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
 • prof. dr hab. Szymon Zubek
 • Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
 • Dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 • Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
 • prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ
 • Dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
 • Dr hab. Joanna Kapusta
 • Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Maria Niklińska
 • Prof. dr hab. Szymon Zubek
 • Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ

Zastępcy członków:

 • dr hab. Halina Ślesak 
 • dr hab. Anna Ptak, prof. UJ  
 • prof. dr hab. Wiesław Babik 

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Polański - przewodniczący
 • dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
 • dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
 • dr hab. Wojciech Fiałkowski - z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Maciej Pabijan
 • Katarzyna Węgrzyn biologia
 • lic. Alan Żmuda biologia

Wydziałowa Komisja Profesorska:

 • Prof. dr hab. Grzegorz Hess
 • Prof. dr hab. Ryszard Korona
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja
 • Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 • Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Prof. dr hab. Maria Słomczyńska
 • Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Rada Archiwalna

 • dr hab. Piotr Köhler

Rada Naukowa Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (STŚ)

 • Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

 • Dr hab. Joanna Kapusta