Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Biologii

Wydział Biologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: 12 664 67 55
12 664 60 47
Wydział Biologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
O wydziale

Wydział Biologii UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 20 marca 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2017 r., utworzony został Wydział Geografii i Geologii, w którego skład wszedł Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych, uprzednio znajdujące się w strukturze Wydziału Biologii UJ.

Obecnie w skład Wydziału Biologii wchodzą trzy Instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

 

Władze
Prodziekan ds. studenckich Dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
Prodziekan ds. ogólnych Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
Informacje kontaktowe

wydzial.biologii@uj.edu.pl
www.wb.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: 12 664 67 55
12 664 60 47

Faks: 12 664 69 08